मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालिका गाउँपालिकाको शिक्षक बैक कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/22/2022 - 11:43 PDF icon शिक्षक बैंक कार्यविधि.pdf
रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ ७९-८० 07/18/2022 - 14:55 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि आर्थिक ऐन-२०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 11:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९।८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि विनियोज ऐन-२०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 11:51 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९।०८०.pdf
मालिका गाउँपालिका समाज कल्याण परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 13:21 PDF icon समाज कल्याण परिषद कार्यविधी finnal.pdf
मालिका गाउँपालिका सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७७/०७८ ७७/७८ 08/17/2020 - 16:28 PDF icon मालिका गाउँपालिका सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७७७८.pdf
गाउँसभाबाट स्वीकृत आ व ०७७/०७८ को विनियिजन ऐन ७७/७८ 07/23/2020 - 14:15 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
गाउँसभाबाट स्वीकृत आ व ०७७/०७८ को विनियिजन ऐन ७७/७८ 07/23/2020 - 14:11 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 12:16 PDF icon मालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
मालिका गाउँपालिका कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन राहत वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/20/2020 - 13:27 PDF icon मालिका गाउँपालिका कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन.pdf

Pages