मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: thaparit6@gmail.com
फोन नं: ९८५७०७२२५५

उपाध्यक्ष

ईमेल: aryaldewa@gmail.com
फोन नं: ९८५७०७२२४४

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०१

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०२

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०३

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०५

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०६

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०७

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२९०८