मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9857027992, ९८५७०७२२५५

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२२४४

प्रबक्ता

फोन नं: ९८५७०७२६०३

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०१

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०२

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०४

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०५

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०६

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०७

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७२६०८