मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चन्द्रकान्त भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख suyogchandra41@gmail.com ९८५७०६७९०६
वसन्तराज भुषाल स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य Bashantabhusal6@gmail.com ९८५७०६४९९५
अशर जि सी प्रशासन अधिकृत प्रशासन/योजना/जिन्सी ashar.chhetri.36@gmail.com 9857084869
जगत बहादुर पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत (सुचना अधिकारी) सूचना प्रविधि jagatpoudel30@gmail.com ito.malikamungulmi@gmail.com ९८५७०७३२०३ / ९८६०४३३२०३
तारा जिसि अर्याल सि. अनमी स्वास्थ्य शाखा 9867194048
खेमराज गैरे रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र khemraj.gaire1@gmail.com 9849120290
राम कुमार के सी लेखापाल लेखा rkumarkc7@gmail.com 9851102079
भुमिश्वर गौतम वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय malika.wardsix@gmail.com ९८४७३७५५०१
गोपाल भट्टराई कृषि प्राबिधिक कृषी शाखा ९८५७०२४८४०
झपिन्द्र घिमिरे आ ले प सहायक लेखा 9867277626
जयलाल पोख्रेल खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प्राविधिक 9847062670
सुरज बहादुर जि सी शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा malikaeduoffice@gmail.com, soorajgc123@gmail.com 9869451011
वावुराम पोख्रेल कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन 9847193164
उषा श्रीष वडा सचिव ७ नं वडा कार्यालय 9847311606
माधव पन्थी सव इन्जिनियर प्राविधिक 9843221728
रित बहादुर थापा वडा सचिव २ नं वडा कार्यालय malika.wardtwo@gmail.com 9842804046
अर्जुन थापा पशु प्राबिधिक पशु विकास शाखा 9867174865
सुना पौडेल एम आई एस अपरेटर पञ्जिकरण 9867262288
बिधान आचार्य प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9860925454
मिन बहादुर खड्का स ले पा गाउँपालिका 9857061884
कमल पुन सव ओभरसियर ९८४६९४५२५२
कमल नेपाली सहायक कम्पुटर अपरेटर ९८६७८६५०८६
टिका गौतम सहायक कम्पुटर अपरेटर ६ नं वडा कार्यालय malika.wardsix@gmail.com ९८६७७३८१५०
डायमन्ड क्षेत्री सहायक कम्पुटर अपरेटर ७ नं वडा कार्यालय ९८६९८४६६६९
चन्द्र बहादुर श्रीष MIS फिल्ड सहायक पञ्जिकरण 9857072416
सम्झना लम्साल कृषि प्राबिधिक ८ नं वडा कार्यालय 9869451287
टेक प्रसाद खदाल नायब पशु प्राबिधिक २ नं वडा कार्यालय
हरिमाया क्षेत्री सहायक कृषि प्राबिधिक ४ नं वडा कार्यालय
प्रकाश सिंह ठकुरी वैद्य आयुर्वेदिक 9866760161
मन बहादुर घर्ति वडा सचिव ४ नं वडा कार्यालय malika.wardfour@gmail.com 9847479001
विर बहादुर विक वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय malika.wardthree@gmail.com 9866846599
इश्वरा वि क वडा सचिव ५ नं वडा कार्यालय 9867174644
शुनिल थापा वडा सचिव १ नं वडा कार्यालय malika.wardone@gmail.com 9844770771
मेघ बहादुर सुनार कार्यालय सहायक ८ नं वडा कार्यालय
ज्ञान बहादुर घर्ति कार्यालय सहायक वडा न २

Pages