मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घरमा सुन्य प्रशुती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 05/16/2018 - 16:25 PDF icon घरमा सून्य प्रशूती घोषणा सम्बन्धि कार्यबिधि.pdf
मालिका गाउँपालिकाबाट पारित नियम,कानुन तथा कार्यबिधि ७४/७५ 04/26/2018 - 12:21 PDF icon ऐन तथा कार्यबिधि.pdf
व्यवसाय कर निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 16:28 PDF icon व्यावसाय कर निर्देशिका २०७४.pdf
मालिका गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 13:50 PDF icon मालिका गाउँपालिका शिक्षा नियमावली.pdf
मालिका गाउँपालिका पदाधिकारी सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी-२०७४ ७४/७५ 02/04/2018 - 13:21 PDF icon पदाधिकारी सेवा सुविधा संब्नधी कार्यविधि.pdf
मालिका गाउँपालिका प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधी-२०७४ ७४/७५ 02/03/2018 - 13:21 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf

Pages