मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालिका गाउँपालिका सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७७/०७८ ७७/७८ 08/17/2020 - 16:28 PDF icon मालिका गाउँपालिका सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७७७८.pdf
गाउँसभाबाट स्वीकृत आ व ०७७/०७८ को विनियिजन ऐन ७७/७८ 07/23/2020 - 14:15 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
गाउँसभाबाट स्वीकृत आ व ०७७/०७८ को विनियिजन ऐन ७७/७८ 07/23/2020 - 14:11 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 12:16 PDF icon मालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
मालिका गाउँपालिका कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन राहत वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/20/2020 - 13:27 PDF icon मालिका गाउँपालिका कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन.pdf
तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमिक र भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/25/2019 - 13:21 PDF icon तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७५/७६ 06/28/2019 - 13:50 PDF icon साझेदारी कार्यविधि Final (2).pdf
अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०७६ ७५/७६ 06/19/2019 - 12:14 PDF icon अपाङ्गगता परिचय पत्र.pdf
आ व ०७५/७६ को विनियोजन ऐन ७५/७६ 01/06/2019 - 12:43 PDF icon बिनियोजन ऐन 2075.pdf
गाउँपालिकाको अनुगमन मूल्यांङकन कार्यविधि ७४/७५ 10/08/2018 - 13:03 PDF icon गाउँपालिकाको अनुगमन मुल्याकङन कार्यविधि.pdf

Pages