मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा आय/व्यय विवरण

८०/८१ 07/12/2024 - 11:33 PDF icon आयव्य.pdf

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/20/2024 - 15:52 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

८०/८१ 07/25/2023 - 13:14 PDF icon budget 4.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तव्य

८०/८१ 07/17/2023 - 10:29 PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/17/2023 - 10:28 PDF icon निति.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट

८०/८१ 06/26/2023 - 14:16 PDF icon budget 8081.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम

७९-८० 07/18/2022 - 11:48 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/18/2022 - 11:47 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९-८०.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि आय व्यवको विवरण

२०७८/०७९ 07/07/2022 - 15:29 PDF icon आय व्यय_2.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि मिति २०७८/०३/१० गतेको गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

२०७८/०७९ 10/01/2021 - 11:56 PDF icon रातो किताब (1).pdf

Pages