मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि मिति २०७८/०३/१० गतेको गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

२०७८/०७९ 10/01/2021 - 11:56 PDF icon रातो किताब (1).pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गाउँपालिका द्वारा स्वीकृत RED BOOK

२०७८/०७९ 10/01/2021 - 11:54 PDF icon red book.pdf

मालिका गाउँपालिकामा आ.व. २०७८।०७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकार द्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रमहरुको विवरण ।

२०७८/०७९ 08/30/2021 - 12:02 PDF icon संघ तथा प्रदेशबाट हस्तान्तरित २०७८।७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट

७७/७८ 06/24/2021 - 19:23 PDF icon बजेट .pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 19:22 PDF icon Final NITI.pdf

आ व २०७७/०७८ को योजना तथा परियोजनाहरु

७७/७८ 12/17/2020 - 16:27 PDF icon कार्यक्रम तथा परियोजना.pdf

आ व २०७७/०७८ को बजेट

७७/७८ 07/22/2020 - 18:52 PDF icon बजेट७७७८.pdf

आ व ०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/22/2020 - 19:16 PDF icon final niti.pdf

आ व ०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम/ वार्षिक विकास कार्यक्रम

७६/७७ 09/22/2019 - 20:38 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

आ व ०७६/०७७ को रेड बुक

७६/७७ 09/22/2019 - 20:37 PDF icon red book.pdf

Pages