मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषी व्यावसाय प्रवद्दन ऐन ७४/७५ 10/08/2018 - 13:00 PDF icon कृषि व्यावसाय प्रवर्द्धन ऐन.pdf
उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने कार्यविधि ७४/७५ 10/08/2018 - 12:57 PDF icon उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने कार्यबिधि-2.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यबिधि ७४/७५ 10/08/2018 - 12:56 PDF icon आर्थिक सहायत संबन्धी कार्यविधि.pdf
जनता आवस कार्यविधि ७४/७५ 10/08/2018 - 12:55 PDF icon Janta Abas Karyabidhi.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्ययवस्थित गर्न बनेको कानून ७४/७५ 10/02/2018 - 15:54 PDF icon १२. गाउँ-नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ (1).pdf
गाँउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका ७४/७५ 10/02/2018 - 15:50 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction (1).pdf
मालिका गाउँपालिका निशुल्क स्वास्थ्य सिविर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 05/20/2018 - 16:27 PDF icon मालिका गाउँपालिका निशुल्क स्वास्थ्य सिविर ब्यबस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
मालिका गाउँपालिका करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/19/2018 - 16:28 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 15:23 PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई संचालन कार्यविधि.pdf
मालिका गाउँपालिका सुत्केरी पोषण कार्यक्रम कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:21 PDF icon सुत्केरी पोषण कार्यविधि.pdf

Pages