मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

८०/८१ 07/25/2023 - 13:16 PDF icon budget 4.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि मिति २०७९/०३/२१ गतेको गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

७९-८० 07/18/2022 - 11:54 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि मिति २०७८/०३/१० गतेको गाउँसभा द्वारा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम

२०७८/०७९ 10/01/2021 - 11:57 PDF icon रातो किताब (1).pdf

मालिका गाउँपालिकामा आ.व. २०७८।०७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकार द्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रमहरुको विवरण ।

२०७८/०७९ 08/30/2021 - 12:03 PDF icon संघ तथा प्रदेशबाट हस्तान्तरित २०७८।७९.pdf

आ व २०७७/०७८ को योजना तथा परियोजनाहरु

७७/७८ 12/17/2020 - 16:28 PDF icon कार्यक्रम तथा परियोजना.pdf

आ व २०७६/०७७ को बजेट तथा योजनाहरु

७६/७७ 09/22/2019 - 20:40 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६ आवास पुर्णनिर्माण तथा प्रवलिकरण संम्बन्धि मालिका गाऊपालिकाको प्रोफाइल

७६/७७ 08/25/2019 - 12:02 PDF icon download.pdf

मालिका गाउँपालिकाको रेड बुक

७४/७५ 11/06/2018 - 13:07 PDF icon red book 07576.pdf

मालिका गाउँपालिकाको योजना तथा परियोजना

७४/७५ 04/26/2018 - 12:28 PDF icon budget 2074.075.pdf