मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

मान बहादुर ओलि

ईमेल: 
manaboli603@gmail.com
फोन: 
9840046413
Section: 
पशु विकास शाखा