मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

तपाईलाई आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?

विकासउन्मुख
29% (12 votes)
महत्वकांक्षी
24% (10 votes)
कार्यन्वयनमा चुनौती
48% (20 votes)
Total votes: 42