मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

तपाईलाई यस मालिका गाउँपालिकाको आ व २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?

विकास उन्मुख बजेट ।
36% (12 votes)
महत्वकान्छी बजेट ।
15% (5 votes)
कार्यन्वयनमा चुनौति ।
48% (16 votes)
Total votes: 33