मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

ग्यालरी

मिति: 03/14/2023 - 11:22
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 05/30/2019 - 10:45
, , , , , , , , , , , ,

Pages