मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक सम्मको आय व्यवको विवरण ८०/८१ फाल्गुन व्यय 02/25/2024 - 13:30 PDF icon दोर्स्रो चौमासिक खर्च विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक सम्मको आय व्यवको विवरण ८०/८१ फाल्गुन आय 02/25/2024 - 13:28 PDF icon दोर्स्रो चौमासिक खर्च विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को चैत्र मसान सम्मको आय व्यय विवरण ७९-८० चैत्र व्यय 04/23/2023 - 10:37 PDF icon चैत्र महिनाको आय व्ययको फाटवारी (1).pdf
स्वत प्रकाशन ( आ व २०७९।८० माघ, फागुन र चैत्र महिना) ७९-८० चैत्र व्यय 04/23/2023 - 10:35 PDF icon स्वत प्रकासन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को दोर्सो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ पुस आय 01/17/2022 - 11:45 PDF icon आय व्याय सार्वजनिक.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आय व्यय विवरण ७७/७८ असार आय 07/21/2021 - 13:21 PDF icon आ व्या आवधिक.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ पौष महिना सम्मको पुजिगत तर्फको खर्च फाटँवारी ७७/७८ पुस व्यय 01/31/2021 - 14:11 PDF icon pujigta.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पौष महिना सम्मको चालु तर्फको खर्च फाटँवारी ७७/७८ पुस व्यय 01/31/2021 - 14:10 PDF icon chalu.pdf
आ व २०७५/७६ मा विविध खर्च शिर्षकबाट भएको खर्चको फाटवारी ७५/७६ असार व्यय 04/11/2020 - 16:28 PDF icon विविध खर्च शिर्षक फाटवारी.pdf
आ व २०७६/०७७ को दोर्सो चौमासिक खर्च विवरण ७६/७७ फाल्गुन व्यय 03/17/2020 - 16:28 PDF icon second qtr.pdf

Pages