मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

रोजगार संयोजक पदमा कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धि सूचना।

आर्थिक वर्ष: