मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

भेरोसेल खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: