मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहाने वेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: