मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

दिपक भण्डारी

ईमेल: 
malikagaupalika@gmail.com
फोन: 
९८५७०६७९०६
Section: 
कार्यालय प्रमुख