मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

गाउँपालिकाको लोगो (प्रतिक चिन्ह) निर्माण गरी पेस गर्न सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: