मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यको लागि सुझाव सल्लाह कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: