मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को प्रथम चौमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण

आर्थिक वर्ष: