मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आव ०७५/७६ चैत्र महिना सम्मको पुजिगत तर्फको खर्च फाटँवारी ७५/७६ चैत्र व्यय 04/16/2019 - 14:33 PDF icon pujigat-16 14.23.46.pdf
आव ०७५/७६ चैत्र महिना सम्मको चालु तर्फको खर्च फाटँवारी ७५/७६ चैत्र व्यय 04/16/2019 - 14:32 PDF icon chalugat.pdf
आ व ०७५/७६ कार्तिक महिनाको शसर्त तर्फको खर्च फाटवारी ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/20/2018 - 13:07 PDF icon shasarta.pdf
आ व ०७५/७६ कार्तिक महिनाको पुजीगत तर्फको खर्च फाटवारी ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/20/2018 - 13:06 PDF icon pujigat.pdf
आ व ०७५/७६ कार्तिक महिनाको चालु तर्फको खर्च फाटवारी ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/20/2018 - 13:04 PDF icon chalu.pdf
आ व ०७५/७६ असोज महिना सम्मको खर्च फाटवारी ७५/७६ असोज आय 11/06/2018 - 13:06 PDF icon ०७५७६ खर्च.pdf
आ व २०७४/७५ को खर्च फाटवारी ७४/७५ श्रावण आय 11/06/2018 - 13:03 PDF icon 075.75खर्च फाटवारी.pdf

Pages