मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: