मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

जगत बहादुर पौडेल

ईमेल: 
jagatpoudel30@gmail.com ito.malikamungulmi@gmail.com
फोन: 
९८५७०७३२०३ / ९८६०४३३२०३
Section: 
सूचना प्रविधि