मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विकास खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख malikagaupalika@gmail.com ९८५७०६७९०६
वसन्तराज भुषाल स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य Bashantabhusal6@gmail.com ९८५७०६४९९५
तारा जिसि अर्याल सि. अनमी स्वास्थ्य शाखा 9867194048
जगत बहादुर पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत (सुचना अधिकारी) सूचना प्रविधि jagatpoudel30@gmail.com ito.malikamungulmi@gmail.com ९८५७०७३२०३ / ९८६०४३३२०३
भुम बहादुर घर्ती मगर शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा 9846823011
विष्णु अर्याल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा baryal29149@gmail.com 9851129149
दिपक अर्याल कृषि स्नातक प्राविधिक कृषि शाखा 9869933302
बसन्त भट्टराई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9847219515
गोपाल बहादुर सेन ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख 9857031595
राम कुमार के सी लेखापाल लेखा rkumarkc7@gmail.com 9851102079
झपिन्द्र घिमिरे आ ले प सहायक लेखा 9867277626
सुरज बहादुर जि सी शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा malikaeduoffice@gmail.com, soorajgc123@gmail.com 9869451011
जयलाल पोख्रेल खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प्राविधिक 9847062670
भुमिश्वर गौतम वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय malika.wardsix@gmail.com ९८४७३७५५०१
गोपाल भट्टराई कृषि प्राबिधिक कृषी शाखा ९८५७०२४८४०
पवित्रा सत्याल सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन pabisatyal4@gmail.com
मिरा पौडेल सहायकस्तर पाँचौं जिन्सी शाखा/प्रशासन miraaryal2078@gmail.com
वावुराम पोख्रेल कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन 9847193164
मान बहादुर ओलि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक (पांचौँ) पशु विकास शाखा manaboli603@gmail.com 9840046413
उषा श्रीष वडा सचिव ७ नं वडा कार्यालय 9847311606
खिम बहादुर घर्ती वडा सचिव २ नं वडा कार्यालय दर्लिङ्ग ९८६७१४४९०२
लाल बहादुर घर्ती मगर वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय ह्वाङ्दी ९८४६१०४३१६
पुनराम घिमिरे रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८४४७९१७०७
हिमाल घर्ती वडा सचिव ५ नं वडा कार्यालय छापहिले ९८४७५७०२७०
सुशिल अर्याल वडा सचिव ८ नं वडा कार्यालय मर्भुङ्ग ९८५७०३६१६४
गगन खड्का सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७४५६२८२
खगेन्द्र सिंह धामी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक (पांचौँ) ८ न वडा कार्यालय
तिलक पोख्रल सव इन्जिनियर प्राविधिक वडा नं १ र २ ९८४७०१०५५२
बिधान आचार्य प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9860925454
सुदन पोखरेल सव इन्जिनियर प्रावधिक (वडा नं ७ र ८) 9847974355
मिन बहादुर खड्का स ले पा गाउँपालिका 9857061884
विष्णु लम्साल वडा सचिव १ नं वडा कार्यालय 9841114201
सुरेश अर्याल MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा 9857067705
नरेश के.सी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा 9847161614
कमल नेपाली सहायक कम्पुटर अपरेटर ९८६७८६५०८६

Pages