मालिका गाउँपालिकाले सूचना थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अडियो नोटिस सेवा सुचारु गरिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न १६१८०७९६२००७५ मा डायल गर्नुहोला ।

 

आ व ०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम सभाद्वारा स्वीकृत हुदाँका केही तस्विर।